Tag Archives: ba kich. ba kích tím

Ba Kích Tím ngâm bao lâu thì tím. Ở vùng nào tốt và có nhiều?

Nhắc tới ba kích người ta nói đến ngay Ba Kích Tím Quảng Ninh. Nói...